Teksti animaatio skrollatessa

Luo WordPress ”ali-teemaasi” (Child Theme) kansio nimeltä ”scripts” ja tallenna kyseiseen kansioon alla oleva koodi esimerkiksi nimellä ”teksti-scroll.js”.

				
					  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    gsap.registerPlugin(ScrollTrigger);
    
    const mm = gsap.matchMedia();

    // Animaatio desktop
    mm.add("(min-width: 769px)", () => {
      gsap.to("#scrolled-larger", {
        scrollTrigger: {
          trigger: "#scrolled-larger",
          start: "top 90%",
          end: "+=400",
          scrub: 0.4
        },
        scale: 3,
        transformOrigin: "top left"
      });
    });

    // Animaatio mobile
    mm.add("(max-width: 768px)", () => {
      gsap.to("#scrolled-larger", {
        scrollTrigger: {
          trigger: "#scrolled-larger",
          start: "top 90%",
          end: "+=250",
          scrub: true
        },
        scale: 1.6,
        transformOrigin: "top left"
      });
    });

    ScrollTrigger.refresh();
  });
				
			

Tämän jälkeen lisää skripti ali-teemasi ”functions-php” tiedostoon seuraavalla tavalla.

				
					function add_own_scripts(){
 // The core GSAP library
 wp_enqueue_script( 'gsap-js', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.12.4/gsap.min.js', array(), false, true );
 // ScrollTrigger - with gsap.js passed as a dependency
 wp_enqueue_script( 'gsap-st', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.12.4/ScrollTrigger.min.js', array('gsap-js'), false, true );
  // Your animation code file - with gsap.js passed as a dependency
 wp_enqueue_script( 'teksti-scroll', get_stylesheet_directory_uri().'/scripts/teksti-scroll.js', array('gsap-js'), false, true );
 add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'add_own_scripts' );
				
			
Tämä otsikko suurenee

Lisää yllä olevalle otsikolle CSS ID ”#scrolled-larger”.

Ota yhteyttä Smilesiin, jos haluat kotisivujesi tekstit animoitua.