Kuva kansiosta, jossa tietosi ovat turvassa

Tietosuoja­seloste

Yksityisyytesi on tärkeää Smilesille. Tutustu alla tietosuojaselosteeseemme, jossa kerromme mitä sinua koskevia tietoja keräämme ja miksi, sekä miten henkilötietojasi säilytetään, luovutetaan sekä mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi.

Smiles Oy on sitoutunut suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), noudattaen.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Smiles Oy käsittelee henkilötietojasi.

Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun käytät Smiles Oy:n verkkosivuja, palveluita tai olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Selostetta sovelletaan kaikkiin Smiles Oy:n asiakkaisiin, asiakkaiden työntekijöihin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä yhteistyökumppaneihin.

Rekisterinpitäjä

Smiles Oy
Y-tunnus: 3278940-5
puh. +358 44 346 4246
marko@smiles.fi

1. Mitä tietoja Smiles käsittelee

Smiles kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja

 • Yksilöintitiedot: koko nimi, yrityksen nimi, IP-osoite
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Sopimus- ja tapahtumatiedot: toimeksiantosopimukset, kuluttajasopimukset, tiedot tilauksistasi, ostoistasi, maksujen tilasta sekä laskuista, palvelupyynnöt
 • Profilointitiedot: ikä, maantieteellinen sijainti, henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet
 • Verkkoliikennetiedot:  evästeillä tai muulla samantyyppisellä teknologialla kerätyt tiedot siitä, miten olet käyttänyt palvelujamme

2. Miten Smiles kerää tietoja sinusta

Smiles kerää tietoja sinulta itseltäsi, kun vierailet sivustollamme, tilaat tai käytät palvelujamme, täytät yhteydenottolomakkeen sivustollamme, lähetät meille sähköpostia tai olet muulla tavoin yhteydessä Smilesiin. Keräämme tietoja myös, kun osallistut kyselyyn tai kilpailuun, annat palautetta tai luot käyttäjätilin sivustollemme.

3. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Smiles tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi sopimuksen, suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen ja oikeutetun edun perusteella. Henkilötietojasi käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toimeksiantosopimuksen, kuluttajasopimuksen, tilauksen tai palvelupyynnön asianmukaiseen hoitamiseen. Maksujen tilan, sekä laskujen erääntymisen seurantaan.
 • Smilesin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (kirjanpito- ja verolait)
 • Suostumukseen perustuva tiedottaminen ja markkinointi. Lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä, tiedotteita ja uutiskirjeitä, jos annat suostumuksesi niihin.
 • Asiakasviestintään ja Smilesin palveluista tiedottamiseen, kun henkilö- tai yritysasiakkaalla on olemassa olevava asiakkuus kanssamme, tai aiemman asiakkuuden perusteella, kun tällainen käytäntö on laissa sallittu.

4. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Smiles ei käytä automaattista päätöksentekoa.

Smiles käyttää profilointia osassa markkinointikampanjoistaan, sekä viestinnässään, jotta voimme tarjota paremmin sinua kiinnostavaa sisältöä. Profilointia käytetään uutiskirje, LinkedIn, Instagram ja Google mainonnassa. Tekemämme profilointi ei aseta sinua tai yritysasiakastamme millään tavalla epäedulliseen asemaan yksilön oikeuksien tai tietoturvan suhteen.

5. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi

Smiles Oy:n työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi. Otamme tietosuojan vakavasti ja koko henkilökuntamme on koulutettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Asianmukaisissa tilanteissa saatamme jakaa henkilötietojasi seuraavien toimijoiden kanssa:

 • Kaupalliset kumppanit: Smilesin tuottamien palveluiden, kotisivujen tekemisen, digitaalisen markkinoinnin sekä hakukoneoptimoinnin toteuttamisessa voidaan asiakkaan suostumuksella siirtää tiettyjen sovellusten ja työkalujen omistus asiakkaalle itselleen. Tällöin henkillötietojen siirtäminen on välttämätöntä.
 • Alinhankkijat: Käytämme palveluidemme tuottamiseen alihankkijoita. Alihankkijoillamme on pääsy Smilesin tuottamien palveluiden toteuttamiselle välttämättömiin henkilötietoihisi. Alihankkijamme eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Smiles varmistaa alihankkijoiden kanssa tehdyillä sopimuksilla, että alihankkijat noudattavat henkilötietojesi käsittelyssä asianmukaisia tietosuojatoimenpiteitä, sekä tämän tietosuojaselosteen käytäntöjä.
 • Viranomaiset: Smiles luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille siinä määrin kuin laki sitä vaatii. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.


Teemme yhteistyötä ainoastaan tietosuojan vakavasti ottavien toimijoiden kanssa.

6. Henkiötietojen siirrot kolmansiin maihin

Smiles voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville kaupallisille kumppaneilleen tai alihankkijoilleen. Kun henkilötietojasi siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle käytämme asianmukaisia suojaustoimenpiteitä, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

7. Kuinka kauan Smiles säilyttää henkilötietoja

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista sopimusten, palvelujemme ja asiakassuhteidemme asianmukaiseen hoitamiseen. Laki ja säännökset velvoittavat meitä säilyttämään tietyt henkilötiedot, esimerkiksi kirjanpitotositteet, pidempään. Kun henkilötietojasi ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, johon ne alun perin kerättiin, ne poistetaan tai saatetaan nimettömään muotoon.

8. Miten suojaamme henkilötietosi

Smilesilla on käytössään asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset tietoturvamenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muuntelun ja tuhoamisen varalta. Kun teemme kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen palvelusta, joka saattaa antaa kyseiselle osapuolelle pääsyn henkilötietoihisi, vaadimme että sillä on käytössään samanlaiset tietoturvamenettelyt.

9. Evästeet

Kun käytät palvelujamme tai käyt verkkosivustollamme, Smiles voi kerätä tietoja laitteistasi evästeiden tai muun samantapaisen tekniikan avulla. Voit lukea lisää sivustomme evästeiden asettamisesta ja käytöstä evästekäytännöstämme. Linkki evästekäytäntöön löytyy myös sivustomme alaosasta.

10. Mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi?

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, sekä pyytää kopio henkilötiedoistasi

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista

Oikeus henkilötietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus koska tahansa pyytää henkilötietojesi poistamista, mikäli Smiles ei enää oikeutetusti tarvitse niitä.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, kuten silloin, kun sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä. Oman tilanteesi mukaan sinulla saattaa myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin arvioimme, onko käsittelyn jatkamiselle pakottavia lakisääteisiä syitä.

Oikeus peruuttaa suostumuksesi

Kun henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä normaalin liiketoimintamme yhteydessä, mukaan lukien käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada Smilesille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Oikeus estää sähköinen markkinointi ja asiakastutkimus

Sinulla on koska tahansa oikeus estää Smilesin lähettämät sähköiset markkinointiviestit ja asiakastutkimusviestit. Tämä on helpointa tehdä markkinointiviestin lopussa olevasta linkistä.

Valituksen tekeminen

Mikäli koet että Smiles on toiminut henkilötietojesi käsittelyssä vastoin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voit olla meihin yhteydessä ja selvitämme asian parhaamme mukaan. Jos et ole edelleenkään tyytyväinen käsittelyyn, voit ottaa yhteyden tietosuojavaltuutetun toimistoon.

11. Tähän tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Paranamme ja kehitämme palveluitamme sekä verkkosivustoamme jatkuvasti. Tästä johtuen tietosuojaselosteemme voi muuttua. Mahdollisista muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan verkkosivustollamme.

Sisältö